kontakt@kochamswojezycie.pl

+48 883 913 121

Kontakt

Znajdź nas również na:

Jesteśmy po to, aby wspierać i edukować osoby niepełnosprawne z zakresu ich praw

i obowiązków. Wzmacniając samodzielność czynimy życie łatwiejszym!

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Przydatne linki

Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń!

883 913 121

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Obserwuj nas:

O szkoleniu w ramach różnosprawności.

Poznajcie naszych ambasadorów!

18 listopada 2022

Kim są #prawoMOCNI?

W kilku zdaniach o tym, jak zostać samodzielnym bohaterem

Poznajcie naszych ambasadorów!

Domyślna treść artykułu.

 

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

 

Czyli o podnoszeniu kompetencji przedstawicieli instytucji.

 

 

Przez cały czas działania naszego projektu starannie dbaliśmy o to, aby wpłynął on na zmianę sposobu myślenia osób niepełnosprawnych oraz przyczynił się do wzrostu samorzecznictwa. Proponując działania edukacyjne, czy szkoleniowe, stworzyliśmy szereg przeróżnych materiałów, które stanowiły naszą bazę metodologiczną. Było ich tak dużo, że można było się pogubić!

 

Były to nie tylko materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, ale również materiały informacyjne i promocyjne. Miały one przede wszystkim pomóc naszym trenerom i uczestnikom, ale również stanowić narzędzie do pracy wykraczające daleko poza projekt.

 

Organizując szkolenie dla ambasadorów w ramach "Partycypacyjnego wsparcia różnosprawności" chcieliśmy przedstawić, jak nasze projektowe narzędzia działają w praktyce, jak można z nimi pracować i krok po kroku omówić każdy etap naszego projektu. Od pierwszej myśli i szkicu projektu #prawoMOCNI, po pierwsze wyniki i wnioski, jakie podczas realizacji tego zadania nam się nasunęły. Oczywiście nie zabrakło tutaj także naszych uczestników, bo goście mieli okazję poznać naszych prawomocnych samorzeczników. 

 

 

 

Co udało nam się zrealizować w ramach szkolenia ambasadorów?

 

Podczas dwóch dni, pełnych dyskusji i wymiany własnych doświadczeń przedstawiliśmy rozwiązania, rekomendacje i wypracowane metody, które nasi goście będą mogli wdrożyć w swoich placówkach i instytucjach.

 

Nie obyło się bez podjęcia tematu rehabilitacji społecznej, aktywizacji zawodowej, systemów wspierania, innowacyjnych rozwiązań, a nawet samego prawa czy katalogu dobrych praktyk, który w naszych działań był swego rodzaju podsumowaniem tego, co udało nam się wypracować przez dwa lata trwania projektu #prawoMOCNI.

 

Oprócz sugestii zmian czy dywagacji na temat samej istoty selfadwokatury osób niepełnosprawnych zrealizowaliśmy także warsztaty z psychologiem, który przedstawił nam temat "Demityzacji osób niepełnosprawnych" podczas których mieliśmy okazję poznać szereg mitów, które narodziły się na temat niepełnosprawności oraz szczegółowo każdy z nich obalić - poprzez dyskusję, analizę i inne formy aktywizujące.

 

 

To było ważne i budujące doświadczenie, bo mogliśmy przekonać się o tym, jakie trudności napotykają osoby niepełnosprawne, a także usłyszeć od naszych uczestników o tym, jaki wpływ miał na nich projekt #prawoMOCNI oraz co rekomendowaliby, aby wdrożyć do standardu lub jakiej formy pomocy im brakowało w pierwszej kolejności; podczas swojej edukacji szkolnej, wizyt lekarskich czy roli petenta w Urzędzie. 

 

To nie wszystko! Każdy z naszych ambasadorów mógł także skonfrontować swoją wiedzę, ponieważ zaoferowaliśmy również szkolenie z zakresu prawa osób niepełnosprawnych i tego, jak przebiega proces zatrudniania osób ze specjalnymi potrzebami. Tak, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, omówić elementy dotyczące dostępności, ale również popularyzować równość dostępu do rynku otwartego dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Nasi ambasadorzy, to także nasi uczestnicy!

 

 

Takie wydarzenie nie mogło się odbyć bez naszych prawomocnych bohaterów, dlatego część z nich również była z nami! Chcieliśmy dzięki temu ich docenić i dać im przyjazną przestrzeń, gdzie będą mogli mówić w swoim imieniu o tym, co ich dotyczy oraz jakich zmian by oczekiwali. Dzięki temu nasi uczestnicy nabyli nie tylko nowe umiejętności, ale również poczuli się częścią społeczności, a ich głos został wysłuchany.

 

To z punktu widzenia projektu bardzo ważna część naszego działania, ponieważ tego typu praktyka powinna być stałą wśród organizacji, które pragną zmieniać postrzeganie osób niepełnosprawnych. Jeżeli chcemy wdrażać działania wspierające upodmiotowienie osób niepełnosprawnych, nie zapominajmy o tym, kogo w pierwszej kolejności te decyzje dotyczą. 

 

 

18 listopada 2022

kontakt@kochamswojezycie.pl

+48 883 913 121

Kontakt

Znajdź nas również na:

Strona powstała jako część projektu #prawoMOCNI realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.  

 

Fundacja Kocham Swoje Życie © 2023

 

 

 

 

Jesteśmy po to, aby wspierać i edukować osoby niepełnosprawne z zakresu ich praw

i obowiązków. Wzmacniając samodzielność czynimy życie łatwiejszym!

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Jesteśmy po to, aby wspierać i edukować osoby niepełnosprawne z zakresu ich praw i obowiązków.

Wzmacniając samodzielność czynimy

życie łatwiejszym!

Przydatne linki

Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń!

883 913 121

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Obserwuj nas: